BMM 3105 - PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

TAJUK

1. PENGGUNAAN ENJIN PENCARI BAHAN BAHASA MELAYU• Menggunakan web, video, audio, dan imej
• Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu.
• Menyimpan bahan dalam bentuk fail Internet dan katalog.


2. PENGGUNAAN INTERNET, ENJIN PENCARI BAHAN DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU


• Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
• Mengumpul bahan daripada Internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.

3. APLIKASI GARIS PANDUAN DAN ETIKA PENGGUNAAN INTERNET


• Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan Internet
• Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan Internet dalam bentuk brosur dan Power Point
• Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan Internet
• Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan Internet dalam bentuk brosur dan Power Point

4. PEMILIHAN BAHAN INTERNET UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

• Memilih bahan sastera
• Memilih bahan tatabahasa
• Memilih bahan bidang ilmu lain

5. MEMBINA DAN MENGGUNAKAN TAPAK DAN LAMAN WEB PEMBELAJARAN DAN
PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU


• Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
• Prosedur pembinaan laman web pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
• Membina dan menggunakan tapak pembelajaran dan laman web bahasa Melayu6. 

MENGAPLIKASIKAN STRUKTUR PERPAUTAN DALAM PENYUSUNAN BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU• Struktur Hierarki dan Struktur Komposit
• Struktur Linear
• Struktur Rangkaian 

7. MENGAPLIKASIKAN MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU


• Bengkel model pembinaan pemprosesan maklumat
• Mengaplikasi model pemprosesan maklumat dalam simulasi pengajaran dengan menggunakan tapak pembelajaran

8. PENGAJARAN BAHASA MELAYU DALAM TALIAN DAN LUAR TALIAN


• Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian.
• Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran

9. PENGAJARAN BAHASA MELAYU DALAM TALIAN


• Prosedur pengeditan
• Prinsip pengeditan
• Melaksanakan pengeditan

10. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA BILIK DARJAH MAYA


• Membentangkan hasil kerja antara institut
• Melaksanakan interaksi antara pelbagai institut 

11. PENGAJARAN BAHASA MELAYU SECARA SIDANG VIDEO


• Konferensi secara dalam talian
• Mengadakan sidang video untuk mengajarkan kemahiran mendengar bertutur
• Merakamkan perbualan 

12. MENGGUNAKAN ALAT PENGARANGAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU


• Menggunakan alat pengarangan dalam mencapai kemahiran bahasa sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah
• Aplikasi penyuntingan bahan Bahasa Melayu dengan menggunakan alat pengarangan

13. MEREKA CIPTA ANIMASI DALAM PERSEMBAHAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU


• Menggunakan animasi perkataan dan objek Power Point
• Mencari, mengumpul, menyesuaikan dan menggunakan animasi daripada Internet
• Memanipulasi animasi dalam persembahan 

14. BENGKEL CAKERA PADAT PEMBELAJARAN DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU• Meneroka dan mengklasifikasikan cakera padat
• Memilih cakera padat pembelajaran bahasa Melayu
• Menggunakan cakera padat dalam aktiviti pengajaran

15. SEMINAR DAN PAMERAN TMK DALAM PENGAJARAN BAHASA MELAYU DEKAD KINI DAN MENDATANG

• Mengadakan seminar
• Mengadakan pameran

0 comments